Vangstgebieden

Onderstaande overzichtskaart toont de visgebieden waar de producten, die Medfish levert, worden gevangen. Visgebieden worden aangegeven met een blauwe stip.